مشخصات Lava Iris 401e

مشخصات کامل گوشی Lava Iris 401e سیستم عامل: Android OS, v2.3.5 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1500mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

مشخصات Lava Iris 352 Flair

مشخصات کامل گوشی Lava Iris 352 Flair سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1200mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Lava 3G 354

مشخصات کامل گوشی Lava 3G 354 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1400mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی Lava Iris 348

مشخصات کامل گوشی Lava Iris 348 سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1100mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات Lava Iris 349+

مشخصات کامل گوشی Lava Iris 349+ سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1400mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی Lava Flair E2

مشخصات کامل گوشی Lava Flair E2 سیستم عامل: Android OS, v4.4 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1400mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

مشخصات Lava 3G 402

مشخصات کامل گوشی Lava 3G 402 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1500mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

مشخصات Lava Iris 404e

مشخصات کامل گوشی Lava Iris 404e سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1400mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی Lava Iris 350

مشخصات کامل گوشی Lava Iris 350 سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1400mAh ..

ادامه مطلب

گوشی Lava Iris 325 Style

مشخصات کامل گوشی Lava Iris 325 Style سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1400mAh ..

ادامه مطلب